#103 Eva Lena Torudd – Klimatanpassningen är en förutsättning för fortsatt stadsliv

Eva-Lena Torudd är planeringsledare för klimatanpassning på Stadsledningskontoret i Göteborgs stad. 

Jag träffade Eva-Lena i stadshuset den 31 mars, för att prata om hennes arbete med att klimatanpassa Göteborg. Med sitt läge vid havet och Göta Älv ligger Göteborg i det område i Sverige som riskerar att drabbas värst av effekterna av ett förändrat klimat i form av havsnivåhöjningar, översvämningar, erosion, ras och skred.

Publicerat May 1, 2023