#93 Peter Alestig – Vi är inte alls beredda

Peter Alestig är klimatredaktör på DN och författare till den nyutkomna boken Världen som väntar — Vårt liv klimatförändringarnas Sverige.
I sju kapitel beskriver Peter hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss. Redan idag har den globala uppvärmningen hotat vår tillgång på mat, gett oss nya sjukdomar och parasiter och påverkat vår roll i världspolitiken. De olika kapitlen förklarar vad som kommer att hända här när det gäller snö vatten, hetta, eld, sjukdomar, mat och konflikter.

Publicerat Sep 23, 2022

#92 William Grönlund – Väljarna vill att politiker talar klarspråk om klimatkatastrofen

William Grönlund är talesperson för den nybildade Klimatalliansen som ställer upp i valet på söndag. Vi sågs på zoom den 1 september för att prata om varför han valde att engagerade sig i Klimatalliansen och hur han ser på åsikten att en röst på Klimatalliansen i själva verket är en bortkastad röst.
 Vi pratade också om vad det var som fick honom att bli engagerad i i klimatkrisen, vad som oroar honom mest, vad som ger honom kraft att fortsätta, om rebellmammor och Återställ Våtmarker.
God lyssning!

Publicerat Sep 22, 2022

#90 Neal Haddaway – Griefing for the planet

Neal Haddaway is a an environmental scientist, who has worked on biodiversity, extinction, greenhouse gas emissions, sustainability, international development and climate change.

His research focuses on how to get research into actionable policy.
He is also a passionate photographer and in this episode we talk about his photo exhibition Hope? and how to grief for the planet where Neal explores the emotional connections that science researchers and communicators have with the planet and their work to preserve it.
Watch the exhibition here

Publicerat Sep 22, 2022

#91 Martin Hultman – Det handlar om vår överlevnad

Detta är ett kortare specialavsnitt som spelades in inför publik på Frihamnsdagarna i Göteborg den 25 augusti.\ **Martin Hultman** är docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers i Göteborg.\ Här förklarar Martin varför vi inte agerar på klimatkrisen trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år. Det blir ett samtal om responsförnekelse, energihushållning och om Martins förslag till lösningar: Naturens rättigheter och ekologiska maskuliniteter.
Publicerat Sep 22, 2022

#88 – Vi behöver visioner för att ställa om


Filmaren Cecilia Paulson och dramapedagogen Julia Fries driver projektet Scenario 2030. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och riktar sig till personer mellan 18 och 25 år, som vill engagera sig för en hållbar framtid. Här får de en möjlighet att utforska och utveckla konkreta visioner för hur vi skulle kunna organisera vårt sätt att leva och samarbeta i framtiden. Fokus ligger på hållbar fördelning av makt och organisering av resurser.
Scenario 2030 vill möta ungas önskan och behov av att förstå hur ekonomin och samhället ser ut idag. Projektet ger plats för visioner och idéer om hur socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen kan se ut i praktiken.
De vill också bidra till att flytta fokus för det offentliga samtalet -från vad som är fel i samhället - till vilket samhälle vi faktiskt vill ha.

Publicerat Jul 19, 2022

#89 – Nu stänger vi ner Cementa

\ \ **[Take Concrete Action](https://takeconcreteaction.info/)** är en massaktion mot Cementa utanför Slite på Gotland 25 - 27 augusti.


I detta avsnitt får du veta mer om aktionen och om Cementas klimat- och miljöförstörande verksamhet, hur politikerna håller verksamheten om ryggen och ändrar på lagar för att gynna denna fossilindustri.

Cementa släpper ut mest mest koldioxid per år av alla företag i Sverige, med drygt 1,9 miljoner ton 2020. Det motsvarar cirka 3-4 procent av ALLA utsläpp av växthusgaser som sker inom Sveriges gränser.

Mycket av Cementas utsläpp kommer ifrån förbränning av kol –som tills nyligen till stor del importerades från Ryssland.
 Förutom klimatet hotar Cementa lokalbornas dricksvatten och jordbruk.

Globalt har cementproduktionen ett gigantiskt koldioxid-avtryck – minst 8 procent av de globala utsläppen kommer ifrån Cementindustrin, vilket är mer än den globala flygindustrins utsläpp! Dessutom ökar produktionen av cement för varje år som går. Om Cementproduktionen var ett land, skulle det vara den tredje största utsläpparen, efter Kina och USA.


GOD LYSSNING!

Publicerat Jul 15, 2022

#87 Frida Ekerlund – Konstruktiva klimatsamtal förändrar världen

Frida Ekerlund, är klimatsamtals och ekocivilkuragetränare i projektet Klimatprata som drivs av Vardagens civilkurage. Syftet är att bidra till fler konstruktiva klimatsamtal och mer aktivism.

Klimatpodden är helt fristående och reklamfri. Om du vill stötta arbetet med att göra podden så är du välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens swishkonto: 123 396 2974! Tack!

Publicerat May 27, 2022

#86 Johan Rockström – Utlys planetärt nödläge

Johan Rockström är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och professor i jordsystemforskning vid universitetet i Potsdam samt chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning.
Nyligen gav han ut boken Jorden - vår planets historia och framtid tillsammans med kollegan Owen Gaffney. Där beskriver de vår planets fascinerande historia - från den anhopning av gaser och partiklar som kretsade kring solen och som gjorde livet möjligt på vår planet, till homo sapiens angrepp på detta liv och denna planet.
Enligt Johan Rockström är det nu bara åtta år kvar av det årtionde som enligt honom är avgörande för vilken framtid vi går till mötes. Utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2030, vilket innebär utsläppsminskningar på 7 procent per år.

– Vi har inte börjat ännu och det finns alldeles för lite som pekar på att vi kommer att klara det. Ord går ännu inte till handling och det gör mig djupt oroad, säger Rockström.

Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så är du välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens swishkonto: 123 396 2974.

Publicerat May 11, 2022

#85 Sanna Ghotbi - Medborgarråd för en rättvis omställning

Sanna Ghotbi är expert på medborgardeltagande på Digidem Lab i Göteborg, som erbjuder tjänster och utvecklar metoder och verktyg för framtidens deltagande demokrati.

För att lyckas genomföra den enorma omställning som vi måste göra är det förstås enormt viktigt att också stärka demokratin. Därför kan medborgarråd vara en avgörande metod för att vanliga människor ska få vara med och forma politiken. Det är ju ganska uppenbart att dagens politiska system inte klarar av att fatta de nödvändiga besluten för att undvika klimatkrisens värsta effekter.

Mer information
Se denna föreläsning om medborgarråd med Sanna

Publicerat Feb 25, 2022

#84 Katharine Hayhoe – Climate change will affect everything we value

Katharine Hayhoe is a climate scientist and chief scientist for The Nature Conservancy. She is also the Endowed Professor in Public Policy and Public Law and a Professor at Texas Tech University.

She has been named a United Nations Champion of the Earth and one of Time ’s 100 Most Influential People.

Katharine was a lead author for the U.S. Second, Third, and Fourth National Climate Assessments, hosts the PBS digital series Global Weirding, and has written for The New York Times.

Her TED Talk “The Most Important Thing You Can Do to Fight Climate Change: Talk About It” has been viewed over 5 million times. She has a BSc in physics and astronomy from the University of Toronto and an MS and a PhD in atmospheric science from the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Katharine Hayhoe has been called One of the nations most effective communicators on climatechange, by the New York times and in September her new book Saving Us, A Climate Scientist's Case for Hope and Healing in a Divided World, was published.

Photo: Ashley Rodgers

Publicerat Dec 6, 2021