#106 Annelie och Fredrik Ängdervik – Vi gick från ord till handling

Annelie och Fredrik Ängdervik, en lärare och en ingenjör, bestämde sig för för att ställa om sina liv ganska radikalt när de insåg klimatkrisens omfattning. Sedan läste de Klimatpsykologiboken. Då gick det upp för dem att vi måste agera tillsammans för att åstadkomma en verklig och tillräckligt radikal förändring. De hittade Extinction Rebellion i Göteborg där de varit aktiva sedan dess. De är dessutom politiskt aktiva i miljöpartiet. Annelie är också engagerad i Rebellmammorna och har tagit initiativet till Teachers Rebellion som hon berättar mer om i detta avsnitt.
God lyssning!

Publicerat Aug 13, 2023