#111 Jeannette Eggers – Som forskare måste vi ta ställning för livet

Jeannette Eggers lever som hon lär. Förutom att forska om hållbart skogsbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet, är hon klimataktivist och engagerad i Scientist Rebellion, som består av forskare som gör civil olydnad för att förmå makthavarna att lyssna på klimatforskningen och agera. Jeannette är också aktiv i Rebellmammorna, en rörelse som växer så det knakar över hela världen, med det självklara kravet att våra barn ska få en rimlig framtid på en beboelig planet.

Läs mer
om Jeannette Eggers forskning

om Scientist Rebellion

om Rebellmammorna

om Klimatramverket som flera svenska universitet antagit

Publicerat May 11, 2024