#13 Emma Öhrwall – Kollaborativ ekonomi är framtiden

Humanekologen Emma Öhrwall ägnar det mesta av sin vakna tid åt kollaborativ ekonomi och ser det som en av framtidens mest lovande lösningar. Hon är också ordförande & medgrundare till föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg. På Studiefrämjandet jobbar hon bland annat med projekten Framtidsveckan och KO:working, som är ett gemensamt kontor för små gröna och kollaborativa företag och föreningar. Vi träffades på mitt kontor i Göteborg i slutet av januari för att prata om vad som utmärker den kollaborativa ekonomin. Var finns den? Vilka är fördelarna, nackdelarna och kanske till och med riskerna? Och hur är det egentligen med Airbnb?  Är det verkligen ett exempel på kollaborativ ekonomi eller något helt annat?

Musik: Edvard Grieg - Lyric Pieces op.12 No 2 (Waltz) med Circus Marcus.

Mer information:

  • Benita Matofska: författare, entreprenör och expert på sharing economy. Står bakom Global Sharing week. TED-talk med Benita Matofska om sharing economy.
  • Föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg, med en karta över kollaborativa initiativ i Göteborg
  • Emmas blogg
  • Emmas c-uppsats: Tillgång framför ägande - drivkrafterna bakom kollaborativ konsumtion.
  • Cradle Net: Ett nätverk av arkitekter, kemister, producenter, formgivare, ekostrateger m.fl som arbetar för att tillämpa och sprida kunskap om cirkulär ekonomi.
Publicerat Feb 26, 2016