#16 Christel Cederberg – Billig mat har ett högt pris

Christel Cederberg är biträdande professor vid avdelningen för fysisk resursteori, Institutionen för Energi & MiljöChalmers. Hon forskar framför allt på hållbar mat- och bioenergi-produktion med fokus på effekter av markanvändning. Lyssna till ett spännande samtal om matproduktionens roll för klimatförändringarna, om hur det som är klimatsmart kan vara negativt ur andra miljöaspekter, om hur den ökade köttproduktionen i världen kommer att driva på avskogningen, förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan och övergödning. Samtidigt menar Christel att det inte är nödvändigt att alla blir vegetarianer. även om vi behöver dra ner på vårt köttätande.

Musik: 7. Prelude In E Minor– Op. 28, No. 4 (Variation) av Chad Lawson

Läs mer om: Christels forskning.

Publicerat Apr 8, 2016