#3 Kerstin Hamberger - Nu vill jag opinionsbilda för klimatet

Kerstin Hamberger är psykolog, författare och f.d politiskt aktiv i miljöpartiet. I sin bok Något är möjligt- Ekologi som livsnjutning, berättar hon om sitt byte av livsstil och alla utmaningar hon ställs inför när, hon som är född i stan, flyttar ut till en liten stuga med tillhörande lagård i Gråbo med kor och hönor. Nu vill hon dela ut flygblad i Brunnsparken och väcka opinion för att stoppa klimatförändringarna.

I avsnittet pratar Kerstin också om boken Skogsliv i Walden av Henry David Thoreau, liksom Naomi Klines bok This Changes Everything.

Publicerat Oct 2, 2015