#33 Jörgen Larsson – Vi vill flyga men också ha ett klimat som går att leva i

Dagens gäst är Jörgen Larsson, klimatforskare på Chalmers som bland annat studerar hur vårt allt mer intensiva flygande påverkar klimatet. Det blev ett samtal om behovet av politiska styrmedel, om vad jag som individ kan göra, om varför de mest miljömedvetna också kan vara de som har allra svårast att avstå ifrån att flyga, om den opinionsbildande effekten av att avstå från att flyga, men varför det inte heller vore önskvärt att vi helt slutade flyga och om Chicagokonventionen, en internationell överenskommelse från 1944 som i princip omöjliggör koldioxidskatt på flygbränsle. Just att flyga verkar vara det vi har svårast att avstå ifrån. Vi kan tänka oss att sopsortera, åka mer kollektivt till jobbet, äta mindre kött och minska vår konsumtion, men rör inte våra flygresor! Frågan är om det verkligen funkar att lägga hela ansvaret på individen.

Mer info:

  • Debattartikel i Dagens Nyheter: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen
  • Debattartikel i Svenska Dagbladet: Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer
  • Debattartikel i Dagens Nyheter: Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor
  • Åkerman J., Larsson J. Elofsson A. (2016) Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan, KTH rapport TRITA-INFRA-FMS 2016:10
  • Kamb A, Larsson J, Nässén J, Åkerman J. (2016) Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor. Metodutveckling och resultat för 1990 – 2014 Chalmers, FRT-rapport 2016:02.
  • Nässén J & Larsson J (2015) Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött i Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarson (red) Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet
  • Larsson, J (redaktör) (2015) Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi. Naturvårdsverket
  • Ta tåget på semestern! För dig som vill ta tåget ut i Europa, rekommenderar jag Go Euro.
Publicerat Mar 11, 2017