#42 Roman Stahlman – Vi står här tills utsläppen minskar!

Roman Stahlman är aktiv i Klimattåget och Klimatsamling i Göteborg, som regelbundet manifesterar för en hållbar klimatpolitik och för att makthavarna ska visa ledarskap i klimatfrågan och börja omställningen till en hållbar framtid. Nu. Genast.

Publicerat Oct 5, 2017