#43 Erik Wallnér – Solceller förändrar samhället

Erik Wallnér är en av grundarna till Solcellskollen, en obereonde webbtjänst som ska göra det enklare och tryggare att investera i solceller. Målet är en mer lättorienterad, och mer transparent, svensk solcellsmarknad.

2015 skrev Erik Wallnér sitt examensarbete på Chalmers om barriärer på den svenska solcellsmarknaden, som lade grund för arbetet med Solcellskollen. 2011 blev han utsedd till årets teknolog på Chalmers av Tekniska Samfundet, inte minst för sitt engagemang i en hållbar utveckling. Han har också varit ordförande för Chalmers Students for Sustainability.

Erik och jag träffades högt över takåsarna den 3 oktober i en lägenhet högt över takåsarna i Göteborg. Det blev ett samtal om Solcellskollen, den växande marknaden för solceller, utmaningarna med att införa solceller, fascinationen över vårt elnät och hur solceller förändrar samhället.

Följ Erik och Solcelskollen på Twitter: @erikwallner @solcellskollen

Publicerat Oct 9, 2017