#5 Maria Grahn - Ett gott liv utan koldioxidutsläpp

Maria Grahn är forskare och projektkoordinator på institutionen för energi och miljö på Chalmers. Hennes forskning handlar om att försöka förstå på vilket sätt hela världen skulle kunna nå nollutsläpp när det gäller koldioxid.

I mitten av september träffades vi i hennes arbetsrum på avdelningen för fysisk resursteori för att prata om den nödvändiga men komplicerade omställningen av transportsektorn.

Enligt Maria krävs det många lösningar för att nå fram. Den perfekta haleluja-lösningen  är oftast för bra för att vara sann. Men hon tror ändå att Sverige kan nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Vi pratar också om varför höjda bensinskatter är bra och varför det spelar roll vad Sverige gör på klimatområdet, trots att vi bara är en liten prick på världskartan.

Musik: Sunset av Kai Engel

Läs mer:

  • Om projektet SEVS, Safe Efficient Vehicle Solutions, som Maria nämner i programmet
  • Om Marias forskning
Publicerat Oct 30, 2015