#69 Graffman & Solér – Vi är intrasslade i en ohållbar konsumtionskultur

Antropologen Katarina Graffman och företagsekonomen Cecilia Solér undersöker vår ohållbara konsumtion ur olika perspektiv.
Hur får vi bort den överkonsumtion som i högsta grad bidrar till klimatkrisen och en ekologisk kollaps?
Det blev ett vindlande samtal om att fördela konsumtionsutrymmet på ett rättvist sätt, varför enbart kunskap inte kommer att skapa den nödvändiga förändringen, om hur den ohållbara konsumtionen också bidrar till ohälsa och gör oss olyckliga. Och mycket mer.

Publicerat Dec 23, 2019