#73 Erika Bjerström – Den svenska naturen förändras för alltid

Erika Bjerström är klimatkorrespondent på Sveriges Television. Som utrikeskorrespondent har hon bevakat miljö och klimatfrågor sedan 80-talet i bland annat Afrika, USA och Bryssel.
Nyligen gav hon ut boken Klimatkrisens Sverige – Så förändras vårt land från norr till söder. Det är den första boken som visar hur Sverige förändras på grund av klimatkrisen, hur floran och faunan, sjöarna och fjällen, stränderna och öarna påverkas på ett oåterkalleligt sätt.

Publicerat Sep 16, 2020