#74 Sally Mattsson – Sluta grönmåla, börja agera!

Sally Mattsson är ordförande i Resan mot ett fossilfritt liv, företagsekonom som jobbar med IT och nyutexaminerad miljöstudent.

2018 startade hon bloggen Resan mot ett fossilfritt liv för att inspirera andra att sänka sitt koldioxidavtryck. Sedan tog hon tjänstledigt för att plugga uthålligt företagande på handelshögskolan i Göteborg. Där skrev hon och Felicia Frykman en studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland.

Klimat 2030 lovar en fossiloberoende region år 2030. Samtidigt fattas beslut som ökar utsläppen, och många av de anslutna företagen mäter inte ens sina egna utsläpp, enligt studien.
– Det här är företag som kallas föregångare eftersom de anslutit sig till plattformen. Men man ställer inga som helst krav på dem”, säger Sally Mattsson.

Länk till En studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland

Publicerat Oct 23, 2020