#77 Mikael Karlsson – Nyckeln till klimatkrisen finns i skogen

Mikael Karlsson är expert på ett ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen - samtidigt som lönsamheten är god.
Mikael började jobba i skogen redan som femtonåring och föreläser ofta om ett naturnära och hyggesfritt skogsbruk. 2017 gav han ut boken  “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som snart kommer ut i en ny omarbetad upplaga.
2017 tilldelades han Naturskyddsförenings skogspris för sitt långvariga engagemang för ett hållbart skogsbruk.
Jag träffade Mikael i Stockholm i början av december för att prata om vad som egentligen är problemet med dagens skogsbruk och vad vi kan göra åt det.

Mer information:

Läs mer om ekosystembaserat skgosbruk på stiftelsen Ecoforestry foundations hemsida 

För den som är intresserad att läsa mer om boken, ladda ner ett utdrag ur boken eller kontakta författaren för att boka en föreläsning finns information här.

Publicerat Jan 17, 2021