#80 Jonas Ebbesson - Domstolarna tar klimatkrisen på allvar

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum, vid Stockholms universitet. Jag träffade Jonas för att prata om hur kampen för klimatet kan föras rättsligt och hur klimatkrisen hänger ihop med de mänskliga rättigheterna.
Jonas berättar om olika exempel  på rättsliga processer om klimatet som Urgenda-fallet där Nederländernas Högsta domstol i december 2019 gav miljöorganisationen Urgenda rätt mot landets regering. Domen innebar att den nederländska regeringen måste minska utsläppen från växthusgaser med minst 25 procent till slutet av 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Vi pratar också om Aurora där svenska ungdomar vill stämma den svenska staten med hänvisning till barnkonventionen och om fallet där 33 europeiska stater stäms i europadomstolen av sex  portugisiska ungdomar. 

Fakta om:
Jonas Ebbesson

Urgenda-målet
Aurora

Publicerat Jun 16, 2021