#85 Sanna Ghotbi - Medborgarråd för en rättvis omställning

Sanna Ghotbi är expert på medborgardeltagande på Digidem Lab i Göteborg, som erbjuder tjänster och utvecklar metoder och verktyg för framtidens deltagande demokrati.

För att lyckas genomföra den enorma omställning som vi måste göra är det förstås enormt viktigt att också stärka demokratin. Därför kan medborgarråd vara en avgörande metod för att vanliga människor ska få vara med och forma politiken. Det är ju ganska uppenbart att dagens politiska system inte klarar av att fatta de nödvändiga besluten för att undvika klimatkrisens värsta effekter.

Mer information
Se denna föreläsning om medborgarråd med Sanna

Publicerat Feb 25, 2022