#95 Björn Sandén - Omställningen kräver både kunskap och vilja

Björn Sandén är vice ordförande i Klimatpolitiska rådet ochprofessor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers där han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. ice ordförande i d Där forskar
Vi träffades på Chalmers den 15 september, samma dag som det stod klart att M.KD och L vunnit valet med stöd av SD.

Mer info:
Klimatpolitiska rådet
Björn Sandén
Solbruksrevolution - Föredrag från Almedalen 2022

Publicerat Oct 22, 2022