#52 – Klimatriksdagen sätter press på politikerna

Klimatpodden deltog givetvis i Klimatriksdagen i Stockholm den 4-6 maj. I det här specialavsnittet får du möta Annika Elmqvist som ordnade världens första Klimatriksdag i Norrköping 2014, Jan Lindblad som driver All For Eco, en webbsida och en app som visar hur var och en av oss konkret kan bidra till att lösa klimatproblemet, Ivar CarlssonCentralens resebyrå i Kalmar, som gör allt han kan för att vi ska kunna resa ut i Europa med tåg på ett så bra och smidigt sätt som möjligt och till sist Markus Steen som varit engagerad i arbetet med årets Klimatriksdag.

Läs mer:

Publicerat May 12, 2018

#51 Heidi Andersson – Börja med dig själv & förändra världen

Dagens gäst är Heidi Andersson, från byn Ensamheten som ligger i Västerbottens inland, Lappland, 1 mil nordväst om Storuman. Heidi är elvafaldig världsmästare i armbrytning och en dedikerad planetskötare. Målet är att hon och maken Björn Ferry, ska vara fossilfria till år 2025 i en värld baserad på cirkulär ekonomi och att armbrytning ska bli en OS-gren. Vi träffades på mitt kontor i Göteborg den 16 februari. Vi hade också sällskap av Dante, som nog tyckte att mamma pratade i mesta laget. För mig var det tvärtom. Jag blev otroligt peppad att fortsätta kämpa för en fossilfri värld efter vårt samtal. Hoppas du blir det också!

Mer info:

Publicerat Mar 17, 2018

#50 David Andersson – Vännernas åsikter påverkar dina klimatutsläpp

Klimat- och konsumtionsforskaren David Andersson på Chalmers, undersöker vilka faktorer som påverkar hushållens klimatutsläpp och om det finns en koppling mellan välbefinnande och höga utsläpp. David har också utvecklat webbtjänsten Svalna som hjälper dig att räkna ut din klimatpåverkan från konsumtion, boende, transporter och mat. Det blev ett långt vindlande samtal om vad som egentligen kan styra vårt beteende i mer hållbar riktning, och hur mycket vi påverkas av normer och vad vänner och grannar tycker.

Mer information

Publicerat Feb 17, 2018

#49 Leyla Acaroglu – Design created the mess. Design can get us out of it

Leyla Acarouglu is an award winning designer, social scientist and entrepreneur, who challenges people to think differently about how the world works. Leyla was awarded 2016 Champion of the Earth by the United Nations Environment Programme and her TED talk on sustainability has been viewed over a million times. She leads presentations around the world on activating positive social and environmental change through creative interventions. She is the founder of the UnSchool of Disruptive Design, and two design agencies, Disrupt Design and Eco Innovators. In this interview we talk about how design created the mess we are in and how design can get us out of it, about the importance of system thinking and circular economy, and how we can change the educational system to better meet the challenges of today. And much more.

More info:

Publicerat Jan 26, 2018

#48 Kali Andersson – Vi behöver vara många som står i vägen!

Kali Andersson sa upp sig från jobbet som psykolog på sjukhuset där hon jobbade med patienter som hade kronisk smärta. Nu skriver hon en bok om klimatångest och är föräldraledig. Vilka strategier använder vi för att hantera vår klimatångest och varför behövs den? Vilken roll spelar aktivismen för en mer klimatsmart värld och hur kan vi bli mer hållbara aktivister? Kali berättar om att vara utklädd till dinosaurie på klimattoppmötet i Paris och kraften i att vara med och stoppa driften i Vattenfalls kolgruva Scwhartze Pumpe i Tyskland.

Mer att läsa:

Publicerat Jan 13, 2018

#47 Unga är en outnyttjad resurs i omställningen!

Vilken roll spelar unga människor spelar i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle? Och vilken roll skulle de kunna spela? Gäster är Erik Wallnér från Solcellskollen, Johan Larsson från Challenge Lab på Chalmers och Martin Ahrin Larsson från Miljöbron. Vi träffades i Klimatpoddens monter på Svenska Mässan i Learning Labs under Kunskap och Framtid i slutet av november. Med runt bordet sitter också Ulrika Olsson och Kajsa Schippers som går på danslinjen på Löftadalens folkhögskola och Felicicia Bodin som går på musikallinjen på samma skola.

Publicerat Dec 9, 2017

#46 Agera tillsammans & lindra din klimatångest

Dagens avsnitt spelades in under Learning Labs på Svenska Mässan, den 25 november. Runt bordet i Klimatpoddens monter sitter Bo Norrman, innovationsrådgivare på Chalmers innovationskontor och dessutom Klimatpoddens allra första gäst, Annika Hagberg, miljövetare och klimataktivist och Carl Thorshag, som pluggar humanekologi och är aktiv i Fossilgasfällan.

Om jag ska sammanfatta diskussionen: Det bästa sättet att lindra klimatångesten är att agera. Och gärna tillsammans med andra. Och det finns förstås många olika sätt att göra det på. Själv startade jag  Klimatpodden som ett sätt att lindra min egen allt mer tilltagande klimatångest.

Några boktips:

  • Våga vara operfekt, Brené Brown
  • Doughnut Economics, Kate Raworth
  • Out of the wreckage, George Monbiot
  • Defiant Earth, Clive Hamilton

Mer info:

Publicerat Nov 27, 2017

#45 Rob Hopkins – Transition is more like a party than a protest march

Rob Hopkins is an independent activist and writer on environmental issues, based in Totnes, England and the founder and figurehead of the Transition movement, which he initiated in 2005.

In this episode Rob talks about the powerful transition movement, permaculture, the importance of imagination to rebuild the world, why we need to talk a lot more about resilience rather than sustainability, the tyranny of volunteerism, and why the transition movements need entrepreneurs but also psychotherapists.

More information:

Publicerat Nov 3, 2017

#44 Nina Ekelund – Näringslivet behöver en mer ambitiös klimatpolitik

Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet, ett företags-nätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Nina har över 20 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor, bl.a. på Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Resilience Centre. Under 2015-2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömålsberedningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige. Hon är också Styrelseordförande och partner i 2050, som jobbar för att skapa goda affärer på en planet balans. Vi träffades den 5 oktober på Hagainitiativets nya kontor på Skeppsbron Det blev ett spännande samtal om näringslivets roll i omställningsarbetet, vad det är som får näringslivet att agera, anklagelserna om "greenwashing", varför det egentligen är lönsamt att vara klimatsmart, om det verkligen måste vara lönsamt, om Parisavtalets betydelse för näringslivet och om vi kanske behöver en helt ny samhällsordning.

Musik: Naming Stars av Chad Lawson

Läs & se mer:

Publicerat Oct 21, 2017

#43 Erik Wallnér – Solceller förändrar samhället

Erik Wallnér är en av grundarna till Solcellskollen, en obereonde webbtjänst som ska göra det enklare och tryggare att investera i solceller. Målet är en mer lättorienterad, och mer transparent, svensk solcellsmarknad.

2015 skrev Erik Wallnér sitt examensarbete på Chalmers om barriärer på den svenska solcellsmarknaden, som lade grund för arbetet med Solcellskollen. 2011 blev han utsedd till årets teknolog på Chalmers av Tekniska Samfundet, inte minst för sitt engagemang i en hållbar utveckling. Han har också varit ordförande för Chalmers Students for Sustainability.

Erik och jag träffades högt över takåsarna den 3 oktober i en lägenhet högt över takåsarna i Göteborg. Det blev ett samtal om Solcellskollen, den växande marknaden för solceller, utmaningarna med att införa solceller, fascinationen över vårt elnät och hur solceller förändrar samhället.

Följ Erik och Solcelskollen på Twitter: @erikwallner @solcellskollen

Publicerat Oct 9, 2017