#42 Roman Stahlman – Vi står här tills utsläppen minskar!

Roman Stahlman är aktiv i Klimattåget och Klimatsamling i Göteborg, som regelbundet manifesterar för en hållbar klimatpolitik och för att makthavarna ska visa ledarskap i klimatfrågan och börja omställningen till en hållbar framtid. Nu. Genast.

Publicerat Oct 5, 2017

#41 Annika Digréus & Jenny Stiernstedt – Klimatfrågan kommer att ta större plats i medierna

Journalisterna Annika Digréus och Jenny Stiernstedt bevakar klimatfrågan, Annika i Dagens Eko och Jenny i Svenska Dagbladet.

Vi träffades på Stockholm Environment Institute den 14 juni för att prata om journalistiken och klimatförändringarna. Varför har de valt att bevka just klimatfrågan och vad gör klimatfrågan så speciell att rapportera om? På vilket sätt skiljer den sig från andra områden och hur gör man för att nå ut med nyheterna? Ska man fokusera på hoten eller möjligheterna? Och hur kan det komma sig att media inte bevakar frågan ännu mer?

Publicerat Sep 6, 2017

#40 Fredrik Hedenus – Vi måste äta klimatsmart för att nå tvågradersmålet!

Chalmersforskaren Fredrik Hedenus tittar på strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Hur ser en klimatsmart diet ut och måste alla verkligen bli veganer? Hur är det egentligen med ekologisk mat? Ligger det något i vad forskaran på SLU säger, att ekologisk mat inte är så klimatsmart? Och varför tycker Fredrik att det är så viktigt att skilja forskarrollen från aktivistrollen?

Mer info:

Publicerat Jul 8, 2017

#39 Mattias Goldmann – Låt oss bli världens första fossilfria välfärdsland

Mattias Goldmann är vd för den gröna och liberala tankesmedjan FORES, men han har också varit lokalpolitiker, lobbyist, informationsansvarig för miljöpartiet i riksdagen, talesperson för Gröna Bilister och vd för klimatkonsultfirman 2050. 2016 blev han utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige av Aktuell Hållbarhet. Här berättar han om hur Sverige kan spela en ledande roll i den globala omställningen och varför det till och med kan vara en fördel att vi är så små, om näringslivets helomvändning i klimatfrågan, om varför vi ska vara tacksamma för att Donald Trump lämnar Paris-avtalet och hur det kan komma sig att Mattias är stolt över att vara svensk.

Musik: Reaching av David Hollandsworth.

Publicerat Jun 16, 2017

#38 Eva Sanner – Att ha en kärleksrelation med jorden

Eva Sanner är författare och terapeut för individer och par, men också hobbyodlare. För drygt fem år sedan lämnade hon storstaden för att bosätta sig i Svenshögen knappt sex mil norr om Göteborg, för att komma närmare naturen och få tid för sitt författarskap.

Flytten till landsbygden blev startpunkten för ett utforskande av vad livskvalitet, njutning och lycka egentligen är. Ett resultat är boken ”Passionskoden – för ett helt och hållbart liv” som kom förra året. Här beskriver Eva hur vi alla kan leva mera helt och mera hållbart, när vi tillåter oss att stanna upp och reflektera, göra det som verkligen gör oss glada och det som känns meningsfullt på riktigt. Som av en händelse är det livet också bättre ur klimatsynpunkt – kanske eftersom vi blir mindre intresserade av konsumtion för att känna lycka och mening. Och som av en händelse har både odling och natur en viktig plats i ett sådant hållbart liv.

På Kursgården Ängsbacka i Värmland har hon skapat flera festivaler och även arbetat i ledningsgruppen och föreningsstyrelsen Eva är också ordförande i Föreningen Omställning Hällungebygden som arbetar för en omställning till hållbar livsstil på många olika plan. Idag arbetar Eva också på sin tionde bok, som ska handla just om relationen mellan människa och natur, den viktiga anknytning som vi så ofta glömmer.

Mer info:

Böcker av Eva:

 • En man som berör, 2001
 • Massage för barn och ungdomar. 2002.
 • Det sjunde steget: om kreativitet och att finna sin livsrytm. Natur och kultur. 2005
 • Ayurveda för kropp och själ. (med Peter Ljungsberg) Natur och kultur, 2006
 • Kåt, glad och tacksam: attityden till sex och kärlek som förändrar ditt liv. Bonnier Existens. 2008
 • Fritt fall: om en nödlandning och början på en ny resa. Natur & kultur. 2009.
 • Kärlek: en handbok. Bonnier fakta. 2011
 • Sand i skorna: en berättelse om att vakna och välja. Optimal. 2011
 • Sånger från jorden: 32 röster för en ny relation till planeten, Skörda förlag 2015 (antologi)
 • Passionskoden: för ett helt och hållbart liv. Bladh by Bladh. 2016.
Publicerat Jun 4, 2017

#37 Isabella Lövin – När alla driver klimatfrågan kan vi ställa om

Sveriges klimat och biståndsminister berättar om vad som fick henne att bli engagerad i klimatfrågan, varför hon lämnade journalistiken, om ett besök ett besök på öriket Kiribati mitt ute i Stilla havet, om utmaningarna när man är ett väldigt litet parti och hur det kan komma sig att så få röstar på miljöpartiet trots att klimatförändringarna ligger i topp över det som oroar oss svenskar. Och hur det kan komma sig att politiska journalister verkar vara så ointresserade av klimatfrågan!

Mer info:

Publicerat May 19, 2017

#36 Annika Hagberg – Bli en hållbar klimataktivist

Möt miljövetaren, hållbarhetskonsulten och klimataktivisten Annika Hagberg! Det blev ett samtal om fossilgasfällan, om tillväxtbegreppet, vilka rättigheter och skyldigheter vi har som människor på den här planeten och om hur man egentligen blir en hållbar klimataktivist så att man orkar fortsätta kämpa. Och mycket mer!

Mer information:

Följ Annika på Twitter: @AnnikaHagberg

Publicerat Apr 28, 2017

#35 Vi vill vara ett klimatsmart operahus!

I dagens avsnitt får du träffa Lars Ehnebuske och Linda Rullander som båda är väldigt engagerade i Göteborgsoperans miljö- och klimatarbete, Lars som teatertekniker och scenmästare och Linda som restaurang och miljö-koordinator. Det blev ett samtal om på vilket sätt verksamheten på ett operahus kan vara miljö- och klimatbelastande, om vad operan gör för att åstadkomma en hållbar verksamhet och om arbetet med att miljömärka en hel opera, nämligen Wagners Ringen!

Mer info:

Publicerat Apr 15, 2017

#34 Gró Einarsdóttir – Lyft fram fördelarna med ett klimatsmart samhälle

Gró Einarsdóttir är doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet där hon forskar på förutsättningarna för ett ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt- hållbart samhälle och vad som motiverar människor till att förändra sitt beteende. Hennes forskning visar att motivationen till att leva klimatsmart ökar om vi lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle, istället för att fokusera på de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Mer info:

Publicerat Mar 24, 2017

#33 Jörgen Larsson – Vi vill flyga men också ha ett klimat som går att leva i

Dagens gäst är Jörgen Larsson, klimatforskare på Chalmers som bland annat studerar hur vårt allt mer intensiva flygande påverkar klimatet. Det blev ett samtal om behovet av politiska styrmedel, om vad jag som individ kan göra, om varför de mest miljömedvetna också kan vara de som har allra svårast att avstå ifrån att flyga, om den opinionsbildande effekten av att avstå från att flyga, men varför det inte heller vore önskvärt att vi helt slutade flyga och om Chicagokonventionen, en internationell överenskommelse från 1944 som i princip omöjliggör koldioxidskatt på flygbränsle. Just att flyga verkar vara det vi har svårast att avstå ifrån. Vi kan tänka oss att sopsortera, åka mer kollektivt till jobbet, äta mindre kött och minska vår konsumtion, men rör inte våra flygresor! Frågan är om det verkligen funkar att lägga hela ansvaret på individen.

Mer info:

 • Debattartikel i Dagens Nyheter: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen
 • Debattartikel i Svenska Dagbladet: Ohållbart att vi svenskar flyger allt mer
 • Debattartikel i Dagens Nyheter: Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor
 • Åkerman J., Larsson J. Elofsson A. (2016) Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan, KTH rapport TRITA-INFRA-FMS 2016:10
 • Kamb A, Larsson J, Nässén J, Åkerman J. (2016) Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor. Metodutveckling och resultat för 1990 – 2014 Chalmers, FRT-rapport 2016:02.
 • Nässén J & Larsson J (2015) Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött i Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarson (red) Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet
 • Larsson, J (redaktör) (2015) Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi. Naturvårdsverket
 • Ta tåget på semestern! För dig som vill ta tåget ut i Europa, rekommenderar jag Go Euro.
Publicerat Mar 11, 2017