#79 – Staffan Laestadius – Omställningen är större och måste gå snabbare än vi vill veta

Staffan Laestadius är nationalekonom och professor emeritus i industriell omvandling. Han är också senior rådgivare vid den oberoende tankesmedjan Global Utmaning.
I det här avsnittet diskuterar vi hans senaste bok, En strimma av hopp- Klimatkrisen och det postfossila samhället.
Staffan har också gett böckerna "Klimatet och välfärden" (2013) och "Klimatet och omställningen" (2018) där han analyserar det nödvändiga och möjliga med en mycket snabbare och mer genomgripande klimatomställning än den som vi knappt har påbörjat.
Samtalet är inspelat i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek den 23 mars 2021.

Vill du hellre se den filmade inspelningen av samtalet hittar du den här!

Publicerat Apr 25, 2021

#78 Pontus Bergendahl – Vi behöver göra mer civil olydnad

Pontus Bergendahl har sagt upp sig från ett välbetalt jobb som mellanchef för att bli klimataktivist på heltid i klimatrörelsen Extinction Rebellion.
Vi träffades på ett fik i lund den 1 mars för att prata om hur han blev aktiv i XR och började göra civila olydnadsaktioner som nu har lett till åtal och domstolsförhandlingar.
Vad är egentligen civil olydnad är och var går gränserna för vad som är okej att göra?Håller han med om forskaren Andreas Malms slutsats att klimatrörelsen måste sluta gulla?
Pontus berättar också om några aktioner han deltagit i, som den symboliska blockaden av mp partihögkvarter i Stockholm som ledde till ett samtal med ledande miljöpartistiska politiker som Rebecka Lemoine, Lorentz Towatt och Annika Hirvonen.
Pontus gör också reklam för det som ska bli den största massaktionen hittills i Norden, Nordic rebellion i Oslo, 21-29 augusti och förklarar varför just du borde bli klimataktivist.

Publicerat Mar 18, 2021

#77 Mikael Karlsson – Nyckeln till klimatkrisen finns i skogen

Mikael Karlsson är expert på ett ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen - samtidigt som lönsamheten är god.
Mikael började jobba i skogen redan som femtonåring och föreläser ofta om ett naturnära och hyggesfritt skogsbruk. 2017 gav han ut boken  “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som snart kommer ut i en ny omarbetad upplaga.
2017 tilldelades han Naturskyddsförenings skogspris för sitt långvariga engagemang för ett hållbart skogsbruk.
Jag träffade Mikael i Stockholm i början av december för att prata om vad som egentligen är problemet med dagens skogsbruk och vad vi kan göra åt det.

Mer information:

Läs mer om ekosystembaserat skgosbruk på stiftelsen Ecoforestry foundations hemsida 

För den som är intresserad att läsa mer om boken, ladda ner ett utdrag ur boken eller kontakta författaren för att boka en föreläsning finns information här.

Publicerat Jan 17, 2021

#76 Rebecka Le Moine – Sätt press på oss politiker!

Rebecka Le Moine är riksdagsledamot för miljöpartiet i skatteutskottet och talesperson för biologisk mångfald. Den 10 september i år meddelade hon att hon ställer upp i miljöpartiets språkrörsval.
Vi träffades på hennes kontor i Gamla stan i början av december för att prata om om biologisk mångfald, vårt ohållbara skogsbruk, naturens rättigheter, medborgarråd, varför vi behöver utlysa klimatnödläge och behovet civil olydnad för att förändra ett ohållbart system.

Naturens rättigheter
Biologisk mångfald - en överlevnadsfråga
Vi utlyser klimatnödläge
Medborgarråd för rättvis omställning- motion inlämnad av Rebecka Le Moine och Lorentz Tovatt

Publicerat Dec 22, 2020

#75 Peter Kalmus – We need a billion climate activists

Peter Kalmus a climate scientist at NASAs Jet propulsion Lab where he uses satellite data and models to study the rapidly changing Earth, focusing on boundary layer clouds and ecological forecasting.
His award-winning book, Being the Change: Live Well and Spark a Climate Revolution gives real life solutions to move away from a consumerist lifestyle that isn’t even making us happy.
I met Peter on Zoom just a few days before the US Election.
We talked about why he quit his job as an astro physicist to become a climate scientist and activist, and completely changed his life style and why it is so important to live as you preach, to gain credibility and that we need to become a billion climate activists
He explains why the soft deniers are just as dangerous as the hard deniers and why we need a super strong grass root climate movement and bring the soft deniers into it.

For more info:
About Peter Kalmus
Climate Ad Project
Follow Peter Kalmus on Twitter

Publicerat Nov 27, 2020

#74 Sally Mattsson – Sluta grönmåla, börja agera!

Sally Mattsson är ordförande i Resan mot ett fossilfritt liv, företagsekonom som jobbar med IT och nyutexaminerad miljöstudent.

2018 startade hon bloggen Resan mot ett fossilfritt liv för att inspirera andra att sänka sitt koldioxidavtryck. Sedan tog hon tjänstledigt för att plugga uthålligt företagande på handelshögskolan i Göteborg. Där skrev hon och Felicia Frykman en studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland.

Klimat 2030 lovar en fossiloberoende region år 2030. Samtidigt fattas beslut som ökar utsläppen, och många av de anslutna företagen mäter inte ens sina egna utsläpp, enligt studien.
– Det här är företag som kallas föregångare eftersom de anslutit sig till plattformen. Men man ställer inga som helst krav på dem”, säger Sally Mattsson.

Länk till En studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland

Publicerat Oct 23, 2020

#73 Erika Bjerström – Den svenska naturen förändras för alltid

Erika Bjerström är klimatkorrespondent på Sveriges Television. Som utrikeskorrespondent har hon bevakat miljö och klimatfrågor sedan 80-talet i bland annat Afrika, USA och Bryssel.
Nyligen gav hon ut boken Klimatkrisens Sverige – Så förändras vårt land från norr till söder. Det är den första boken som visar hur Sverige förändras på grund av klimatkrisen, hur floran och faunan, sjöarna och fjällen, stränderna och öarna påverkas på ett oåterkalleligt sätt.

Publicerat Sep 16, 2020

#72 Tomas Kåberger – Pandemin påskyndar energiomställningen

Tomas Kåberger är ledamot i Klimatpolitiska rådet, professor i Industriell energipolicy på Chalmers, ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo och ledarskribent i ETC.
Han har också varit generaldirektör för Energimyndigheten och sitter i Vattenfalls styrelse.

Vi träffades utanför Tomas hus i Mölndal, i mitten av juni, till ackompanjemang av ivriga koltrastar. Det blev ett samtal om hur det fungerar att ha uppdrag i olika organisationer som ibland har motstridiga intressen, om varför det måste vara roligt att rädda världen, hur akademin kan hävda sin självständighet gentemot industrin, hur corona-pandemin kommer att påskynda energiomställningen, om arbetet med klimatpolitiska rådet och varför han har kallat sig för en av de värsta klimatbrottslingarna.

Publicerat Jul 8, 2020

#71 Isadora Wronski – Systemomställning nu!

Isadora Wronski är programchef på Greenpeace i Sverige. Hon har jobbat med internationella miljökampanjer för Greenpeace och Burning man, en av världens mest unika festivaler i Black Rock desert i norra Nevada i USA. Isadora har också varit gruppchef för försvarets kommunikationstrupper och pluggat zoofysiologi, en gren inom zoologin som studerar hur organ och vävnader fungerar hos djur.

Det blev ett samtal om hur klimatkampen påverkas av coronapandemin och om den rentav kan innebära en unik möjlighet att ställa om samhället i hållbar riktning istället för att återgå till business as usual. Och mycket mer!

Mer info:
Greenpeace Sverige

Publicerat Apr 20, 2020

#70 Mari Margil – Give nature legal rights

Mari Margil is director of the International Center for the Rights of Nature, a project of the Community Environmental Legal Defense Fund, which is a public interest law firm that has assisted dozens of U.S. municipalities, as well as non-governmental organizations in different countries, to develop laws that recognize rights of nature.

In this episode we talk about how you can give for example a river its own rights, why we are not achieving anything by working within the existing environmental legal framework, how natures rights have been implemented in some places, what the challenges are and how the authorities have reacted.
We also discussed the role of civil disobedience within the Rights of Nature movement.

More info:
The Rights of Nature
Naturens Rättigheter

Publicerat Feb 19, 2020