#95 Björn Sandén - Omställningen kräver både kunskap och vilja

Björn Sandén är vice ordförande i Klimatpolitiska rådet ochprofessor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers där han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. ice ordförande i d Där forskar
Vi träffades på Chalmers den 15 september, samma dag som det stod klart att M.KD och L vunnit valet med stöd av SD.

Mer info:
Klimatpolitiska rådet
Björn Sandén
Solbruksrevolution - Föredrag från Almedalen 2022

Publicerat Oct 22, 2022

#94 Oscar Berglund – Även impopulära klimatprotester kan påverka debatten positivt

Oscar Berglund forskar om civil olydnad och sociala rörelser på university of Bristol.
Vi träffades på Zoom den 28 september för att prata om hur civil olydnad kan påverka kampen för en beboelig planet.
Vi diskuterade vägblockader, om det är vettigt att göra aktioner som stör vanliga människor eller om det är bättre att gå på fossilindustrin och politikerna, om vad som får mediauppmärksamhet, om hur sabotage kommer att bli en större del av klimatrörelsen, om fängelsestraff är en framgångsrik strategi för att väcka opinionen, om risken med höjda straff mot klimataktivister, om hur kravet på medborgarråd fungerar och mycket mer.

MER INFO
Oscar Berglund -University of Bristol
Artikel om varför forskare bör göra civil olydnad
Bok om Extinction Rebellion av bland andra Oscar Berglund

Publicerat Oct 7, 2022

#93 Peter Alestig – Vi är inte alls beredda

Peter Alestig är klimatredaktör på DN och författare till den nyutkomna boken Världen som väntar — Vårt liv klimatförändringarnas Sverige.
I sju kapitel beskriver Peter hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss. Redan idag har den globala uppvärmningen hotat vår tillgång på mat, gett oss nya sjukdomar och parasiter och påverkat vår roll i världspolitiken. De olika kapitlen förklarar vad som kommer att hända här när det gäller snö vatten, hetta, eld, sjukdomar, mat och konflikter.

Publicerat Sep 23, 2022

#90 Neal Haddaway – Griefing for the planet

Neal Haddaway is a an environmental scientist, who has worked on biodiversity, extinction, greenhouse gas emissions, sustainability, international development and climate change.

His research focuses on how to get research into actionable policy.
He is also a passionate photographer and in this episode we talk about his photo exhibition Hope? and how to grief for the planet where Neal explores the emotional connections that science researchers and communicators have with the planet and their work to preserve it.
Watch the exhibition here

Publicerat Sep 22, 2022

#91 Martin Hultman – Det handlar om vår överlevnad

Detta är ett kortare specialavsnitt som spelades in inför publik på Frihamnsdagarna i Göteborg den 25 augusti.\ **Martin Hultman** är docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers i Göteborg.\ Här förklarar Martin varför vi inte agerar på klimatkrisen trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år. Det blir ett samtal om responsförnekelse, energihushållning och om Martins förslag till lösningar: Naturens rättigheter och ekologiska maskuliniteter.
Publicerat Sep 22, 2022

#92 William Grönlund – Väljarna vill att politiker talar klarspråk om klimatkatastrofen

William Grönlund är talesperson för den nybildade Klimatalliansen som ställer upp i valet på söndag. Vi sågs på zoom den 1 september för att prata om varför han valde att engagerade sig i Klimatalliansen och hur han ser på åsikten att en röst på Klimatalliansen i själva verket är en bortkastad röst.
 Vi pratade också om vad det var som fick honom att bli engagerad i i klimatkrisen, vad som oroar honom mest, vad som ger honom kraft att fortsätta, om rebellmammor och Återställ Våtmarker.
God lyssning!

Publicerat Sep 22, 2022

#88 – Vi behöver visioner för att ställa om


Filmaren Cecilia Paulson och dramapedagogen Julia Fries driver projektet Scenario 2030. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och riktar sig till personer mellan 18 och 25 år, som vill engagera sig för en hållbar framtid. Här får de en möjlighet att utforska och utveckla konkreta visioner för hur vi skulle kunna organisera vårt sätt att leva och samarbeta i framtiden. Fokus ligger på hållbar fördelning av makt och organisering av resurser.
Scenario 2030 vill möta ungas önskan och behov av att förstå hur ekonomin och samhället ser ut idag. Projektet ger plats för visioner och idéer om hur socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen kan se ut i praktiken.
De vill också bidra till att flytta fokus för det offentliga samtalet -från vad som är fel i samhället - till vilket samhälle vi faktiskt vill ha.

Publicerat Jul 19, 2022

#89 – Nu stänger vi ner Cementa

\ \ **[Take Concrete Action](https://takeconcreteaction.info/)** är en massaktion mot Cementa utanför Slite på Gotland 25 - 27 augusti.


I detta avsnitt får du veta mer om aktionen och om Cementas klimat- och miljöförstörande verksamhet, hur politikerna håller verksamheten om ryggen och ändrar på lagar för att gynna denna fossilindustri.

Cementa släpper ut mest mest koldioxid per år av alla företag i Sverige, med drygt 1,9 miljoner ton 2020. Det motsvarar cirka 3-4 procent av ALLA utsläpp av växthusgaser som sker inom Sveriges gränser.

Mycket av Cementas utsläpp kommer ifrån förbränning av kol –som tills nyligen till stor del importerades från Ryssland.
 Förutom klimatet hotar Cementa lokalbornas dricksvatten och jordbruk.

Globalt har cementproduktionen ett gigantiskt koldioxid-avtryck – minst 8 procent av de globala utsläppen kommer ifrån Cementindustrin, vilket är mer än den globala flygindustrins utsläpp! Dessutom ökar produktionen av cement för varje år som går. Om Cementproduktionen var ett land, skulle det vara den tredje största utsläpparen, efter Kina och USA.


GOD LYSSNING!

Publicerat Jul 15, 2022

#87 Frida Ekerlund – Konstruktiva klimatsamtal förändrar världen

Frida Ekerlund, är klimatsamtals och ekocivilkuragetränare i projektet Klimatprata som drivs av Vardagens civilkurage. Syftet är att bidra till fler konstruktiva klimatsamtal och mer aktivism.

Klimatpodden är helt fristående och reklamfri. Om du vill stötta arbetet med att göra podden så är du välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens swishkonto: 123 396 2974! Tack!

Publicerat May 27, 2022

#86 Johan Rockström – Utlys planetärt nödläge

Johan Rockström är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och professor i jordsystemforskning vid universitetet i Potsdam samt chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning.
Nyligen gav han ut boken Jorden - vår planets historia och framtid tillsammans med kollegan Owen Gaffney. Där beskriver de vår planets fascinerande historia - från den anhopning av gaser och partiklar som kretsade kring solen och som gjorde livet möjligt på vår planet, till homo sapiens angrepp på detta liv och denna planet.
Enligt Johan Rockström är det nu bara åtta år kvar av det årtionde som enligt honom är avgörande för vilken framtid vi går till mötes. Utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2030, vilket innebär utsläppsminskningar på 7 procent per år.

– Vi har inte börjat ännu och det finns alldeles för lite som pekar på att vi kommer att klara det. Ord går ännu inte till handling och det gör mig djupt oroad, säger Rockström.

Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så är du välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens swishkonto: 123 396 2974.

Publicerat May 11, 2022