#98 Lisa Schipper – Om vi inte minskar utsläppen kan vi inte längre anpassa oss till klimatkrisen

Klimatforskaren Lisa Schipper forskar på hur människor påverkas av klimatkrisen och om en rättvis klimatomställning är möjlig. Hon undersöker också vad är det som gör människor sårbara för klimatförändringarna i globala syd och vilka hinder som finns för att människor ska kunna anpassa sig till klimatkrisen.
Lisa är också en av huvudförfattarna till IPCC:s delrapport om effekter, anpassning och sårbarhet.
Jag träffade Lisa på Zoom den 12 december. Vi pratade bland annat om hennes intryck från det COP-27, FN.s internationella klimatmöte i Sharm el-Sheikh och de viktigaste slutsatserna i den senaste IPCC-rapporten, om hur vi måste anpassa oss till en allt varmare värld och om exempel på dåliga anpassningar och hur felaktiga insatser kan göra mer skada än nytta, vilket innebär slöseri med tid och pengar samtidigt som de lämnar människor lika eller ännu mer utsatta än innan.

Publicerat Dec 31, 2022

#97 Karolina Eywa Carlsson – Privilegiet och skyldigheten att agera

Karolina Eywa Carlsson är aktiv i Extinction Rebellion, jobbar som kampanjledare på Grenpeace och är svensk mästare i female dancehall.
Vi träffades på Greenpeace kontor i Stockholm den 16 november för att prata om vad som skiljer Greenpeace och XR åt, hur vi ska få fler att engagera sig i klimatrörelsen, om dansen som ett sätt att nå ut utanför aktivistbubblan, om vad klimaträttvisa egentligen är. Och mycket mer.
God lyssning!

Publicerat Dec 11, 2022

#96 Izabella Rosengren – Att överleva i en allt varmare värld

Izabella Rosengren är frilansande vetenskapsjournalist med klimat och hållbarhet som specialområden. Hon har en masterexamen i naturgeografi och undervisar i journalistik vid Lunds universitet. Izabella är också författare till den nyutkomna boken Hetta - om människas i en varmare värld.
Vi träffades på fiket på stadsbiblioteket i Lund den 13 oktober för att prata om hur den stigande värmen påverkar samhället och oss människor psykiskt och fysiskt och vad vi kan göra för att hantera hettan.

Publicerat Nov 4, 2022

#95 Björn Sandén - Omställningen kräver både kunskap och vilja

Björn Sandén är vice ordförande i Klimatpolitiska rådet ochprofessor i innovation och hållbarhet på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers där han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. ice ordförande i d Där forskar
Vi träffades på Chalmers den 15 september, samma dag som det stod klart att M.KD och L vunnit valet med stöd av SD.

Mer info:
Klimatpolitiska rådet
Björn Sandén
Solbruksrevolution - Föredrag från Almedalen 2022

Publicerat Oct 22, 2022

#94 Oscar Berglund – Även impopulära klimatprotester kan påverka debatten positivt

Oscar Berglund forskar om civil olydnad och sociala rörelser på university of Bristol.
Vi träffades på Zoom den 28 september för att prata om hur civil olydnad kan påverka kampen för en beboelig planet.
Vi diskuterade vägblockader, om det är vettigt att göra aktioner som stör vanliga människor eller om det är bättre att gå på fossilindustrin och politikerna, om vad som får mediauppmärksamhet, om hur sabotage kommer att bli en större del av klimatrörelsen, om fängelsestraff är en framgångsrik strategi för att väcka opinionen, om risken med höjda straff mot klimataktivister, om hur kravet på medborgarråd fungerar och mycket mer.

MER INFO
Oscar Berglund -University of Bristol
Artikel om varför forskare bör göra civil olydnad
Bok om Extinction Rebellion av bland andra Oscar Berglund

Publicerat Oct 7, 2022

#93 Peter Alestig – Vi är inte alls beredda

Peter Alestig är klimatredaktör på DN och författare till den nyutkomna boken Världen som väntar — Vårt liv klimatförändringarnas Sverige.
I sju kapitel beskriver Peter hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss. Redan idag har den globala uppvärmningen hotat vår tillgång på mat, gett oss nya sjukdomar och parasiter och påverkat vår roll i världspolitiken. De olika kapitlen förklarar vad som kommer att hända här när det gäller snö vatten, hetta, eld, sjukdomar, mat och konflikter.

Publicerat Sep 23, 2022

#90 Neal Haddaway – Griefing for the planet

Neal Haddaway is a an environmental scientist, who has worked on biodiversity, extinction, greenhouse gas emissions, sustainability, international development and climate change.

His research focuses on how to get research into actionable policy.
He is also a passionate photographer and in this episode we talk about his photo exhibition Hope? and how to grief for the planet where Neal explores the emotional connections that science researchers and communicators have with the planet and their work to preserve it.
Watch the exhibition here

Publicerat Sep 22, 2022

#91 Martin Hultman – Det handlar om vår överlevnad

Detta är ett kortare specialavsnitt som spelades in inför publik på Frihamnsdagarna i Göteborg den 25 augusti.\ **Martin Hultman** är docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers i Göteborg.\ Här förklarar Martin varför vi inte agerar på klimatkrisen trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år. Det blir ett samtal om responsförnekelse, energihushållning och om Martins förslag till lösningar: Naturens rättigheter och ekologiska maskuliniteter.
Publicerat Sep 22, 2022

#92 William Grönlund – Väljarna vill att politiker talar klarspråk om klimatkatastrofen

William Grönlund är talesperson för den nybildade Klimatalliansen som ställer upp i valet på söndag. Vi sågs på zoom den 1 september för att prata om varför han valde att engagerade sig i Klimatalliansen och hur han ser på åsikten att en röst på Klimatalliansen i själva verket är en bortkastad röst.
 Vi pratade också om vad det var som fick honom att bli engagerad i i klimatkrisen, vad som oroar honom mest, vad som ger honom kraft att fortsätta, om rebellmammor och Återställ Våtmarker.
God lyssning!

Publicerat Sep 22, 2022

#88 – Vi behöver visioner för att ställa om


Filmaren Cecilia Paulson och dramapedagogen Julia Fries driver projektet Scenario 2030. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och riktar sig till personer mellan 18 och 25 år, som vill engagera sig för en hållbar framtid. Här får de en möjlighet att utforska och utveckla konkreta visioner för hur vi skulle kunna organisera vårt sätt att leva och samarbeta i framtiden. Fokus ligger på hållbar fördelning av makt och organisering av resurser.
Scenario 2030 vill möta ungas önskan och behov av att förstå hur ekonomin och samhället ser ut idag. Projektet ger plats för visioner och idéer om hur socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen kan se ut i praktiken.
De vill också bidra till att flytta fokus för det offentliga samtalet -från vad som är fel i samhället - till vilket samhälle vi faktiskt vill ha.

Publicerat Jul 19, 2022